Man Who – Jupiter

29.09.2020 News

A new edit from Japanese brand Man Who, filmed and edited by Kazuya Yokoe and featuring: Taizo Muku, Jinnosuke Okada, Takumi Wada, HAL, Sera Kanno, Tetsuo Murata, Kojiro Hara, Masa, Keisho Kou, Toru Sasaki, Kohei Miura, Shine Hikaru, Yushin Hashimoto, Haruto Yoshimura, Iori Fukuma, Shogo Zama, Ayahiro Uratsuka and Shoma Takeda.