Nike SB I-58 Tour

14.08.2018 News

Nike SB released a tour clip featuring Alex Olson, Blake Carpenter, Yuto Horigome, Bobby Worrest, Daan van der Linden, Cyrus Bennett, Jacopo Carozzi and Stu Kirst on the road through Oklahoma, Arkansas, Mississippi, Louisiana and Texas. Cameos from Nyjah Huston and Eric Koston.