‘Pale’ by Kenta Okamoto

23.09.2020 News

Live uploaded Kenta Okamoto’s new, 12-minute Tokyo clip featuring the likes of Hiroki MuraokaShogo ZamaRyusei SakuraiHaruki WatanabeRyo TakahashiRaido TajimaNoboru HinoMutsunari KoyahataStinky EagleTakumi WadaRyunosuke Siomi and Shinnosuke Michiue. Read an interview with Kenta about the project here.