Vans Skateboarding Presents: Coast 2 Coast

12.07.2022 News

Vans Japan’s first full-length, filmed by Kyota Kamei entirely in Japan, from the southern coast of Okinawa all the way to the north of Hokkaido. Featuring: Cocona Hiraki, Daiki Hoshino, Hina Maeda, Junnosuke Hasegawa, Kihana Ogawa, Mami Tezuka, Raido Tajima, Rio Morishige, Sakura Yosozumi, Shogo Zama, Shor West, Sota Tomikawa, Toa Sasaki, Yuma Takei, Yoshiaki Nagado, and Yushin Hashimoto.