VX Laboratory – Lenz 3 / Tightbooth Production

12.04.2023 News

Tightbooth uploaded the first chapter of Shinpei Ueno’s latest masterpiece, Lenz III. VX Laboratory features: Rinku Konishi, Rio Morishige, Ayahiro Uratsuka, Ryuhei Kitazume, Shoma Takeda, Masaki Hongo, Shintaro Hongo, Ryo Motohashi, Mantaro Tokura, Japanese super rat, Yuto Horigome, Taihou Tokura, Shinpei Ueno, Seimi Miyahara & Kyonosuke Yamashita. Filmed by: Shingo Ogura, Naoya Morohashi & Shinpei Ueno.