Copenhagen Open 2021 gallery

07.09.2021 Exclusive, Photos

All photos by Jim Craven.

Day 01 – Hullet DIY

Rune Glifberg, madonna
Oski, lipslide
Chloé Bernard-Colé, backside smith grind
Jonas Bünger, backside smith grind
Ishod Wair, backside tailslide

Day 02 – Israels Plads & Jarmers Plads

John Dilo, kickflip
Marcelo Batista, switch heelflip
John Dilo, switch kickflip
Mason Silva, crooked grind
Marina Gabriela, nosebonk
Lui Elliott, kickflip
Erik Herrera, backside flip
John DIlo, switch flip
Gabriel Fortunato, fakie 360 flip

Day 03 – Dantes Plads, Rådhuspladsen & Wonderland

Ville Wester, frontside flip
Heitor Da Silva, switch heelflip
Erik Herrera, backside flip
Didrik Galasso, impossible tailgrab
Vitória Mendonça, bean plant to tail
Heitor Da Silva, 360 flip fakie
Jonas Bünger, backside tailslide nosegrab revert

Day 04 – Copenhagen Skatepark

Dani Lebron, kickflip
Vitória Mendonça, smith grind
Vinicius Costa, frontside flip
Heitor Da Silva, indy
Vitória Mendonça, nosegrind
Erik Herrera, fakie flip
Breana Geering, kickflip
Jamie Foy & Heitor Da Silva
Carlisle Aikens, kickflip
Vinicius Costa, frontside tailslide
Vinicius Costa, frontside tailslide